Συνάντηση της Ομάδας Έργου MELTOPENLAB στις 17-03-2023

Την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης συνάντηση μεταξύ των εταίρων του ερευνητικού έργου MELTOPENLAB. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Συντονιστή του έργου, Technology Solutions H&S S.A.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διαχειριστικά και τεχνικά ζητήματα, εστιάζοντας στην ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής του συστήματος, στην αποσαφήνιση των λειτουργιών των επιμέρους υποσυστημάτων και στην οριστικοποίηση ανοιχτών θεμάτων που άπτονται του πλάνου πιλοτικών δοκιμών του έργου.

Παράλληλα, οι εταίροι του MELTOPENLAB συμφώνησαν σε μια σειρά από δράσεις με στόχο να ενισχύσουν τη διάχυση και προώθηση των αποτελεσμάτων του Έργου.

About the Author

admin