Πιλοτικές Δοκιμές MELTOPENLAB – Χρήση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Περιήγησης καιτου Εντοπισμού Θέσης στο Χώρο.

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες πιλοτικές δοκιμές των υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί έως τώρα στο πλαίσιο του Έργου MELTOPENLAB. Καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, η Ομάδα του ΠΑΠΕΛ και η Ομάδα του ΜΝΕΠ συνεργάστηκαν με σκοπό …

Περισσότερα

Συνάντηση της Ομάδας Έργου MELTOPENLAB στις 17-03-2023

Την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης συνάντηση μεταξύ των εταίρων του ερευνητικού έργου MELTOPENLAB. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Συντονιστή του έργου, Technology Solutions H&S S.A. Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διαχειριστικά και τεχνικά ζητήματα, …

Περισσότερα

Συνάντηση της Ομάδας Έργου MELTOPENLAB

Την Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης συνάντηση μεταξύ των εταίρων του ερευνητικού έργου MELTOPENLAB. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα, στις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού Εργαστηρίου Διαχείρισης της Πληροφορίας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. …

Περισσότερα