Ολοκλήρωση του Παραδοτέου 4

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ακόμα ένα παραδοτέο στο πλαίσιο του έργου MELTOPENLAB. Πρόκειται για το Π4 της τρίτης ενότητας εργασιών (ΕΕ3) σκοπός του οποίου ήταν η καταγραφή των απαραίτητων προδιαγραφών και απαιτήσεων που ορίζει η λειτουργικότητα του Υποσυστήματος Τεκμηρίωσης και Αποθετηρίου …

Περισσότερα