Πιλοτικές Δοκιμές MELTOPENLAB – Χρήση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Περιήγησης καιτου Εντοπισμού Θέσης στο Χώρο.

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες πιλοτικές δοκιμές των υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί έως τώρα στο πλαίσιο του Έργου MELTOPENLAB. Καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, η Ομάδα του ΠΑΠΕΛ και η Ομάδα του ΜΝΕΠ συνεργάστηκαν με σκοπό την οργανωμένη ανάπτυξη των πιλοτικών δοκιμών μέσω ξεναγήσεων με τη χρήση της εφαρμογής περιήγησης, στοχεύοντας έμμεσα στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ως προς τον εντοπισμό της θέσης των συμμετεχόντων/περιηγητών στο χώρο. Στις πιλοτικές δοκιμές συμμετείχαν φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ενώ μέλη του Ερευνητικού Εργαστηρίου Διαχείρισης της Πληροφορίας προχώρησαν στη σύσταση ομάδων εστίασης (focus groups) για την οργανωμένη καταγραφή των προτάσεων προς βελτίωση τόσο του μουσειακού περιεχομένου που έλαβαν οι συμμετέχοντες ανά κτίριο, όσο και του βαθμού ευχρηστίας της εφαρμογής περιήγησης.

About the Author

admin