Εφαρμογή και Ανάδειξη καινοτόμων μεθόδων συντήρησης / αποκατάστασης λαογραφικού υφάσματος

Εφαρμογή και Ανάδειξη καινοτόμων μεθόδων συντήρησης / αποκατάστασης λαογραφικού υφάσματος

Εφαρμογή και Ανάδειξη καινοτόμων μεθόδων συντήρησης / αποκατάστασης λαογραφικού υφάσματος, με την δημιουργία και τον εξοπλισμό του σχετικού Open Lab, που υλοποιεί τις προηγμένες μεθόδους συντήρησης, διερευνά την εφαρμογή τους σε υπάρχουσες συλλογές λαογραφικών τεκμηρίων και παρέχει εξατομικευμένη πολιτισμική εμπειρία στο επισκέπτη του, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Σχετικός Δείκτης Επαλήθευσης: Επαλήθευση λειτουργικότητας μεθόδων και αποτελεσματικότητας ανάδειξης τους, με την πιλοτική λειτουργία του Open Lab και την ανταπόκριση των διαχειριστών του Μουσείου και του κοινού.

About the Author

admin