Επιχειρηματικό μοντέλο

Επιχειρηματικό μοντέλο

Η προτεινόμενη λύση προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες για τη βελτιστοποίηση της οργάνωσης και λειτουργίας των μουσείων και πολιτιστικών φορέων, καθώς και για τον περιορισμό της αντιμετώπισης του κοινού ως αδιαφοροποίητη μάζα παθητικών επισκεπτών, είτε με πώληση του πληροφοριακού συστήματος, είτε με βάση το συνδρομητικό μοντέλο «SaaS», με πιθανή υιοθέτηση και του υβριδικού μοντέλου εσόδων με την ενσωμάτωση διαφημίσεων, η προώθηση προσφορών, το μοντέλο σπόνσορα, κτλ.). Σχετικός δείκτης επαλήθευσης: Δημιουργία αξίας ανά χρήστη, σε συνδυασμό με την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών (Χρήστες: Μουσεία, Πολιτιστικοί φορείς με συλλογές και Επισκέπτες).

About the Author

admin