Οντολογία Πολιτιστικών Εκθεμάτων

Δημιουργία Σημασιολογικών Μοντέλων (Οντολογιών) και Υπηρεσιών

Δημιουργία Σημασιολογικών Μοντέλων (Οντολογιών) και Υπηρεσιών για την τεκμηρίωση / παρουσίαση λαογραφικών αντικειμένων και μεθόδων επεξεργασίας, συντήρησης, αποκατάστασης και σύνθεσής τους με σκοπό την έκθεση. Πιλοτική εφαρμογή των μοντέλων και δημιουργία Αποθετηρίου με περιεχόμενο από τις συλλογές και τις δραστηριότητες του μεγαλύτερου Λαογραφικού Μουσείου σε εθνικό επίπεδο και ενός από τα σημαντικότερα διεθνώς. Χρήση προηγμένων τεχνολογιών ψηφιακής τεκμηρίωσης, ανάλυσης δεδομένων και μηχανικής μάθησης. Σχετικός Δείκτης Επαλήθευσης: Επαλήθευση λειτουργικότητας των μοντέλων και υπηρεσιών (Αποθετήριο) μέσα από την πιλοτική λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και του Open Lab και την  ανταπόκριση των διαχειριστών του Μουσείου και του κοινού (επισκεψιμότητα και αξιολόγηση εκθεμάτων / διαδικασιών)

About the Author

admin