Ανάπτυξη Τεχνικών & Υπηρεσιών Δημιουργίας και Μέτρησης Μουσειακής Εμπειρίας

Ανάπτυξη Τεχνικών & Υπηρεσιών Δημιουργίας και Μέτρησης Μουσειακής Εμπειρίας

Ανάπτυξη Τεχνικών & Υπηρεσιών Δημιουργίας και Μέτρησης Μουσειακής Εμπειρίας, με την χρήση πολλαπλών τρόπων διάδρασης του επισκέπτη με το μουσειακό περιβάλλον, παραγωγή προφίλ κατηγοριοποίησης και προσωποποιημένες / εξατομικευμένες και γεωχωρικά ευαίσθητες προτάσεις ενημέρωσης και δράσης. Σχετικός Δείκτης Επαλήθευσης: Επαλήθευση λειτουργικότητας του Εργαλείου Διαμερίσεων (clustering) Επισκεπτών και της Εφαρμογής Δημιουργίας και Μέτρησης Μουσειακής Εμπειρίας, μέσα από την πιλοτική λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και του Open Lab και την ανταπόκριση των διαχειριστών του Μουσείου και του κοινού.

About the Author

admin