Το έργο

Το έργο MELTOPENLAB στοχεύει στην ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία ενός καινοτόμου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για επιδεικτικές εγκαταστάσεις όπως Μουσεία, Πολύ-Πολιτιστικοί χώροι και Ανοικτά Εργαστήρια (Open Labs). Το έργο εστιάζει στη ψηφιακή τεκμηρίωση εκθεμάτων / αντικειμένων νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς και μεθόδων αποκατάστασης / συντήρησης και παρουσίασής τους. Στο πλαίσιο αυτό, θα δημιουργηθεί και θα εξοπλιστεί ένα Ανοικτό Εργαστήριο καινοτόμων τεχνικών συντήρησης και αποκατάστασης υφάσματος, θα υλοποιηθούν σχετικές οντολογίες τεκμηρίων και μεθόδων συντήρησης και ένα προηγμένο σύστημα αποτύπωσης και ανάλυσης της κίνησης των επισκεπτών σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα θα αξιοποιηθεί για την αξιολόγηση του ενδιαφέροντος ανά έκθεμα και συνολικά, την καταγραφή της συμπεριφοράς και ικανοποίησης του επισκέπτη, καθώς και τη δημιουργία και παροχή σε αυτόν εξατομικευμένης εμπειρίας παρουσίασης, ψυχαγωγίας και μάθησης.

Το υπό ανάπτυξη σύστημα ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής από διαφορετικές γνωστικές περιοχές, όπως Ψηφιακές Οντολογίες, Τεκμηρίωση, Σημασιολογικός Ιστός, Οντότητες και Εννοιολογικά μοντέλα, Ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα, Μηχανική Μάθηση, Μη-διεισδυτική Ανίχνευση Επισκεπτών, Στατιστική Ανάλυση Γεωχωρικών Δεδομένων, Συντήρηση & Αποκατάσταση Υφάσματος κ.α. Το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε αρχειακό υλικό, διαδικασίες τεκμηρίωσης / συντήρησης / αποκατάστασης σε επιλεγμένα εκθέματα (απλά και σύνθετα – concepts) του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού στην Πλάκα, έχει βασική επιδίωξη να συμβάλλει στην εξέλιξη του νέου χώρου του Μουσείου από χώρο μνήμης και παρουσίασης, σε χώρο μάθησης και εμπειρίας για τους επισκέπτες, παρέχοντας παράλληλα στους διαχειριστές του Μουσείου, εργαλεία τεκμηρίωσης, προβολής και αξιολόγησης του τρόπου παρουσίασης των εκθεμάτων και των μεθόδων αποκατάστασης / συντήρησης / σύνθεσης τους.

Το Ανοικτό Εργαστήριο Συντήρησης Υφάσματος θα λειτουργήσει σε διαμορφωμένο και κατάλληλα εξοπλισμένο υφιστάμενο χώρο του Μουσείου, όπου θα γίνεται παρουσίαση-ανάδειξη των μεθόδων συντήρησης και αποκατάστασης των υφασμάτινων αντικειμένων καθώς και παρουσίαση επιλεγμένων προθηκών/συλλογών που θα φιλοξενούνται στη μόνιμη κεντρική έκθεση του Μουσείου. Έτσι θα μπορεί να υποδέχεται επισκέπτες (μαθητές από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ή άλλο κοινό όπως οικογενειακές ομάδες, επαγγελματίες κ.ά.). και παράλληλα θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Μουσείου για εισαγωγή νέων σύγχρονων μεθόδων συντήρησης. Οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τα στάδια συντήρησης ενός πραγματικού μουσειακού αντικειμένου, θα συμμετέχουν σε επιλεγμένες δράσεις της διαδικασίας και θα εισαχθούν / ευαισθητοποιηθούν στο θέμα της συντήρησης και εν γένει της ανάγκης προστασίας του νεότερου ελληνικού πολιτισμού.

Η Σύμπραξη ενώνει εταίρους από τον ερευνητικό / εκπαιδευτικό, επιχειρηματικό κλάδο και τον τομέα του πολιτισμού, έτσι ώστε οι συμπληρωματικές τους δεξιότητες, η εμπειρία και η τεχνογνωσία τους, να επιτρέψουν την εφαρμογή αξιόπιστων λύσεων, για τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας, τόσο του επισκέπτη, όσο και του μουσείου / πολιτιστικού οργανισμού. Η προτεινόμενη λύση προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες για τη βελτιστοποίηση της οργάνωσης και λειτουργίας των μουσείων και πολιτιστικών φορέων (εργαλεία διαχείρισης και αξιολόγησης εκθεμάτων / μεθόδων / τρόπων έκθεσης, για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων), καθώς και για τον περιορισμό της αντιμετώπισης του κοινού ως αδιαφοροποίητη µάζα παθητικών επισκεπτών.