Συμμετέχοντες

Technology Solutions H&S S.A.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων λύσεων ΤΠΕ, προϊόντων και υπηρεσιών σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα. Σκοπός τηςnεταιρίας είναι να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις βασισμένες σε τεχνολογίες αιχμής και στοχεύει σε «νησίδες» αγορών προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις. Η εταιρία στην προσπάθειά της να προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες επενδύει από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, τόσο μέσα στην εταιρία, όσο και χρηματοδοτώντας ερευνητικές προσπάθειες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Στο διάστημα δραστηριοποίησής της, η εταιρία έχει στο ενεργητικό της μια σημαντικότατη εμπειρία ανάπτυξης λύσεων πληροφορικής-τηλεπικοινωνιών και ένα αξιόλογο πελατολόγιο από ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

ΜΝΕΠ (Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού)

ΓΕΝΙΚΑ

Το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού ιδρύθηκε το 1918. Είναι το μόνο δημόσιο μουσείο του Υπουργείου Πολιτισμού που διαπραγματεύεται την υλική και άυλη νεότερη ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Στη νέα μόνιμη έκθεση στο οικοδομικό τετράγωνο της Άρεως-Κλάδου-Βρυσακίου-Αδριανού ο νεότερος ελληνικός πολιτισμός προβάλλεται σφαιρικά, με πάνω από 2.500 εκθέματα από τις συλλογές του. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στον άνθρωπο και όσα καθορίζουν τη συλλογική νεοελληνική ταυτότητα. Οι νέες εκθεσιακές ενότητες καλύπτουν διαφορετικές εκφάνσεις της καθημερινής ζωής, όπως την εργασία, την αρχιτεκτονική, την ένδυση, τη διασκέδαση, τις διατροφικές συνήθειες, τη λαϊκή λατρεία.

Το Μουσείο διαθέτει εργαστήρια συντήρησης με καινοτόμο εξοπλισμό, βιβλιοθήκη εξειδικευμένη σε θέματα παραδοσιακού πολιτισμού, κοινωνικών επιστημών, ιστορίας κ.λπ., φωτογραφικό αρχείο, ταινιοθήκη και ηχοθήκη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Περισσότερο από 100 χρόνια το ΜΝΕΠ διαρθρώνει τα μουσειακά του ενδιαφέροντα με άξονα το τρίπτυχο της συλλογής και διάσωσης, της τεκμηρίωσης και της προβολής αντικειμένων καθημερινής χρήσης και τελετουργικής λειτουργίας του νεοελληνικού πολιτισμού.

Η συλλεκτική πολιτική του ΜΝΕΠ, μέσα από στοχευμένες αγορές και κυρίως δωρεές ιδιωτών και δημόσιων φορέων, αντιμετωπίζει διαλεκτικά το ζωντανό πρόσφατο παρελθόν. Τα πάνω από 25.000 αντικείμενα των συλλογών του προέρχονται από την ελληνική επικράτεια και από περιοχές όπου έζησαν και έδρασαν ελληνικές κοινότητες και χρονολογούνται από τα μέσα του 18ου αι. έως τη δεκαετία του 1970.

Τα αντικείμενα συντηρούνται και αποθηκεύονται, αφού τεκμηριωθούν, αξιοποιώντας τόσο βιβλιογραφικές πηγές, όσο και προφορικές μαρτυρίες, με σκοπό την παρουσίαση του παραδοσιακού πολιτισμού στα ιστορικά και κοινωνικά του συμφραζόμενα.

Η εκθεσιακή πολιτική του μουσείου, τόσο στις μόνιμες εκθεσιακές ενότητες όσο και στις περιοδικές εκθέσεις, πλαισιωμένη από εκπαιδευτικά προγράμματα, παράλληλα συναυλιακά, θεατρικά κ.α. γεγονότα, συνεργασίες με ερευνητές, καλλιτέχνες και διαφορετικές κοινότητες επισκεπτών, προβάλλει σύμβολα και αντικείμενα, ήθη και έθιμα, παραδοσιακές τέχνες και τεχνικές, που συνθέτουν τη νεοελληνική πραγματικότητα, και ευνοεί το διάλογο με τη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή και το διαπολιτισμικό διάλογο με τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

ΡΟΛΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Το ΜΝΕΠ στο πλαίσιο του MELTOpenlad συνεργάζεται με τους υπόλοιπους εταίρους για τη διαμόρφωση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ενίσχυσης της μουσειακής εμπειρίας, και εργαλείων σύνθεσης, διαχείρισης, αξιολόγησης και ανάδειξης εκθεμάτων και σχετικών με αυτά διαδικασιών και μεθόδων συντήρησης. Παρέχει επιπλέον της υφιστάμενης τεκμηρίωσης εθνολογικές και ιστορικές πληροφορίες ανά έκθεμα, προθήκη και αίθουσα, διαβαθμισμένες για εξειδικευμένο, γενικό και ανήλικο κοινό. Παράλληλα, προτείνει μια σειρά εναλλακτικών θεματικών διαδρομών στις εκθεσιακές ενότητές του, με επιλεγμένα αντικείμενα για την ενίσχυση της εξατομικευμένης επίσκεψης, εμπλουτίζοντας το μουσειολογικό του σκεπτικό με σύγχρονα κοινωνικά και πολιτισμικά ερωτήματα. Το πληροφοριακό σύστημα θα εφαρμοστεί πιλοτικά στις αίθουσες των νέων μόνιμων εκθεσιακών ενοτήτων του ΜΝΕΠ.

Τέλος δημιουργεί και εξοπλίζει Ανοικτό Εργαστήριο Συντήρησης Υφάσματος (Open Lab), με στόχο την παρουσίαση-ανάδειξη των μεθόδων συντήρησης και αποκατάστασης των υφασμάτινων αντικειμένων, για ειδικό κοινό (συντηρητές και τεχνολόγους υφάσματος, σπουδαστές και φοιτητές αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κλπ).

Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΓΕΝΙΚΑ

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας (ΕΔΠ) είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Αντικείμενό του είναι η εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα των τεχνολογιών πληροφόρησης και των μεθόδων αποτελεσματικής διαχείρισης των πληροφοριών ανεξαρτήτως του υποστρώματος στο οποίο είναι καταχωρισμένες. Ειδικεύεται στη διαχείριση πληροφοριών πολιτιστικού χαρακτήρα (υλικό Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Μουσείων) χωρίς να εξαιρεί την διαχείριση διοικητικού ή ενημερωτικού χαρακτήρα πληροφοριών, οργανισμών και επιχειρήσεων. Στόχος είναι να φιλοξενηθούν κάθε είδους δράσεις με κύριο άξονα τη διαχείριση της πληροφορίας, όπως: ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, οργάνωση σε βάσεις δεδομένων και σημασιολογική διασύνδεση, προβολή μέσω ψηφιακών πυλών και ιστοτόπων, συντήρηση, κοινωνική δικτύωση κ.ά.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ΕΔΠ επεκτείνονται σε τρεις βασικούς επιστημονικούς άξονες. Την Διαχείριση της Πληροφορίας (Information Management), την Επιστημονική Επικοινωνία και τα Επιστημομετρικά Δεδομένα (Scholarly Communication & Scientometrics) και τη Συντήρηση πολιτιστικού υλικού σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Μουσεία (Conservation and Preservation of Cultural Heritage Materials). Ο άξονας της Διαχείρισης Πληροφοριών περιλαμβάνει την ανάκτηση, την πολιτική πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα, την οργάνωση και τη διάχυση της καθώς και τη συμπεριφορά αναζήτησης των χρηστών. Το δίκαιο της πληροφορίας, τα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών και η σωστή επιμέλεια περιεχομένου αποτελούν επίσης άλλες ζωτικής σημασίας πτυχές στις οποίες ειδικεύεται το ΕΔΠ. Επιπλέον, το Εργαστήριο δίνει έμφαση στην παραγωγή ερευνητικών μελετών τελευταίας τεχνολογίας στα αντικείμενα των ψηφιακών βιβλιοθηκών, στην ανάπτυξη σχημάτων μεταδεδομένων και οντολογιών, στην δημιουργία δομών διασυνδεδεμένων δεδομένων, καθώς και στη σύσταση βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο του Σημασιολογικού Ιστού. Ο άξονας της Επιστημονικής Επικοινωνίας ασχολείται με τη μελέτη της επιστήμης θέτοντας ποσοτικοποιημένους δείκτες της απόδοσης των ερευνητών σε μίκρο-επίπεδο, καθώς και των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων σε μάκρο-επίπεδο. Ορισμένες από τις βασικές πτυχές αυτού του αντικειμένου που δραστηριοποιείται το ΕΔΠ σχετίζονται με τη μέτρηση της ποιότητας και του αντίκτυπου της έρευνας, την απόκτηση βαθύτερης γνώσης σχετικά με τη διάδοση των ετερο-αναφορών, τη χαρτογράφηση επιστημονικών πεδίων και, ολιστικά, την κατανόηση του αντίκτυπου των δημοσιεύσεων τόσο στην ερευνητική κοινότητα, όσο και στην κοινωνία. Το Εργαστήριο επεκτείνει επίσης τις γνώσεις του σε πιο πρόσφατες προσεγγίσεις στον εν λόγω τομέα, όπως τα Webometrics και τα Altmetrics. Στον άξονα της Συντήρησης, το ΕΔΠ συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικές προσπάθειες σχετικές με την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη φυσική φθορά και αποσύνθεση των πληροφοριών (χάρτινη φυσική και τεχνητή γήρανση) καθώς και τη συντήρηση/διατήρηση τους. Τα μέλη της ομάδας του ΕΔΠ έχουν δραστηριοποιηθεί στην έρευνα και την πρακτική των μεθόδων διατήρησης συλλογών και των ερευνών αξιολόγησης κινδύνου και διαχείρισης σε οργανισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΡΟΛΟΣ στο ΕΡΓΟ

Το Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας συμμετέχει στο Έργο συνδράμοντας σε τέσσερεις ενότητες εργασίας. Αρχικά στην έρευνα, για τις τάσεις και τις μεθόδους αξιολόγησης τεχνολογιών ψηφιακής τεκμηρίωσης εκθεμάτων / αντικειμένων νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς & μεθόδων συντήρησής τους, τεχνολογιών ανίχνευσης επισκέπτη και ανάλυσης / μέτρησης μουσειακής εμπειρίας. Σε επόμενο επίπεδο, το ΕΔΠ συμμετέχει στο σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήματος του ΜΕΛΤ&ΕΛΑΜΟ-ΣΦΑ, και πιο συγκεκριμένα στην ανάλυση των επί μέρους χαρακτηριστικών της κάθε απαίτησης / προδιαγραφής (είδος πληροφορίας ή στοιχείου που απαιτείται, τρόπος επεξεργασίας, συλλογής, διαχείρισης και παρουσίασης του), τρόπους που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να ικανοποιούνται όλες οι παράμετροι κατά την πειραματική ανάπτυξη του συστήματος, σημεία ελέγχου, καθώς και στις διαδικασίες και την επανατροφοδότηση στο θεωρητικό μοντέλο σχεδίασης για συνεχή βελτίωση του ΠΣ. Παράλληλα, το Εργαστήριο συμμετέχει στην ανάπτυξη μίας open source εφαρμογής (βασισμένη σε ευρέως διαδεδομένες τεχνολογίες ανοιχτού λογισμικού) που θα επιτρέπει την τεκμηρίωση, διαχείριση, αναζήτηση και προβολή λαογραφικών αντικειμένων και μεθόδων / ιστορικού / προγραμματισμού συντήρησης των συλλογών του ΜΕΛΤ&ΕΛΑΜΟ-ΣΦΑ, βασισμένη πάνω σε κατάλληλα ορισμένη οντολογία, επιτρέποντας πολύπλοκες σημασιολογικές συσχετίσεις, “τρέχοντας” και μηχανή συμπερασμού με forward reasoning. Τέλος το ΕΔΠ συμμετέχει στο έργο στην 6η Ενότητα Εργασίας. Το παραδοτέο της συγκεκριμένης ενότητας θα είναι ένα ψηφιακό αποθετήριο και θα περιλαμβάνει τα εξής: 1) την εξαγωγή των ψηφιοποιημένων δεδομένων για όλα τα τεκμήρια από την υφιστάμενη Βάση Δεδομένων του ΜΕΛΤ&ΕΛΑΜΟ-ΣΦΑ και την εισαγωγή τους στο νέο υποσύστημα με κατάλληλη αντιστοίχιση των δεδομένων, 2) την ανάπτυξη νέου τεκμηριωμένου περιεχομένου για επιλεγμένα εκθέματα 3) την ανάπτυξη τεκμηρίωσης μεθόδων και διαδικασιών βασισμένη στα δελτία συντήρησης για επιλεγόμενα εκθέματα (για τα οποία υπάρχουν στοιχεία) με σκοπό την παρουσίαση του κύκλου ζωής του εκάστοτε εκθέματος, 4) και τη δημιουργία τεκμηριωμένων οντοτήτων και διασυνδέσεων από τα ψηφιοποιημένα αντικείμενα (εκθέματα, βιβλιογραφία, πρόσωπα, γεγονότα, τόποι) και διαδικασίες του ΜΕΛΤ&ΕΛΑΜΟ-ΣΦΑ.

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

­ΓΕΝΙΚΑ

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (τΨΣ) της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου ιδρύθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07-05-2019), ως συνέχεια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου. Ο στόχος του είναι να παρέχει θεμελιώδεις και εξειδικευμένες γνώσεις στην επιστήμη & τεχνολογία των σύγχρονων ολοκληρωμένων υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Το ΠΠΣ στοχεύει στους τομείς του υλικού και λογισμικού των Η/Υ, της επιστήμης της πληροφορικής, των πληροφοριακών & τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, της επεξεργασίας σήματος, των δικτύων και των υπηρεσιών και τεχνολογιών διαδικτύου.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και η εμπειρία των μελών ΔΕΠ από τα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου και Πειραιώς που συμμετέχουν στο έργο, περιλαμβάνουν ανάπτυξη τεχνολογιών και υπηρεσιών εντοπισμού θέσης, ενοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών ετερογενών δικτύων, επιχειρησιακή μοντελοποίηση & παροχή υπηρεσιών σε κινητά δίκτυα και περιβάλλοντα διεισδυτικών υπηρεσιών (pervasive services), πρωτόκολλα ασύρματων επικοινωνιών και συστήματα αισθητήρων και αλγορίθμων για εφαρμογές ανίχνευσης, ζητήματα κάλυψης, δρομολόγησης και ενεργειακής διαχείρισης συστημάτων ασύρματων αισθητήρων.

Επιπλέον στο κομμάτι της ανάπτυξης εφαρμογών, σχεδίαση και υλοποίηση δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών καθώς και τεχνολογίες λογισμικού, μεσισμικού (middleware) και διαδικτύου με πολυετή εμπειρία με ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση πληθώρας ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων.

ΡΟΛΟΣ στο ΕΡΓΟ

Οι βασικές δραστηριότητες του Παν. Πελοποννήσου στο έργο αφορούν την ανάπτυξη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία της υποδομής (υλικό και λογισμικό) που θα απαιτηθεί για την διεξαγωγή της έρευνας και της πιλοτικής λειτουργίας του MeltOpenLab συστήματος και πιο συγκεκριμένα του Υποσυστήματος Μέτρησης, Ανάλυσης και Δημιουργίας Μουσειακής Εμπειρίας και τις διεπαφές του με το Υποσύστημα Τεκμηρίωσης & Αποθετηρίου Πολιτιστικών Εκθεμάτων και Μεθόδων Αποκατάστασης και Συντήρησής τους.

Κων. Μαντές – Δημ. Τσάμης Ο.Ε.

ΓΝΩΣΙΣ Computers

ΓΕΝΙΚΑ

Η εταιρεία ΓΝΩΣΙΣ Computers αποτελεί μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών από το 1993 με κύριο αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, συμπεριλαμβανομένων λύσεων υποδομής πληροφορικής και επικοινωνιών, επιχειρησιακών εφαρμογών και εξειδικευμένων λύσεων για το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Η ΓΝΩΣΙΣ Computers δραστηριοποιείται στους τομείς των ΤΠΕ, και των συναφών με αυτήν υπηρεσιών και ειδικότερα στην έρευνα, σχεδιασμό και ανάπτυξη πολύπλοκων πληροφοριακών συστημάτων και καινοτόμων εφαρμογών διαδικτύου, σε πολλαπλούς τομείς της οικονομίας, καθώς και στον τομέα του πολιτισμού. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ΓΝΩΣΙΣ Computers εστιάζονται σε συμπεριφορικά μοντέλα, σε λύσεις ΙοΤ στο χώρο του τουρισμού-πολιτισμού, στη διαχείριση και ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων και στην ηλεκτρονική μάθηση, μεταξύ άλλων.

ΡΟΛΟΣ στο ΕΡΓΟ

Η ΓΝΩΣΙΣ Computers συμμετέχει στο Έργο δραστηριοποιούμενη σε πέντε ενότητες εργασίας. Κυριότερα ο ρόλος της στο Έργο επικεντρώνεται στην εκπόνηση των Παραδοτέων «Μελέτη Τεχνικής Σκοπιμότητας» και «Τεχνοοικονομικό μοντέλο και σενάρια αξιοποίησης προϊόντων έρευνας» που αναφέρονται στην τεκμηρίωση της ανάγκης για την μετέπειτα ανάπτυξη της προτεινόμενης εμπορικής λύσης καθώς και στα βήματα που απαιτούνται για την πλήρη εμπορική αξιοποίηση και την πιθανή κλιμάκωση της προτεινόμενης πλατφόρμας. Επιπλέον η εταιρεία συμμετέχει στις δράσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης των προϊόντων του Έργου με έμφαση στο Εργαλείο Διαμερίσεων Επισκεπτών του Υποσυστήματος 2 της πλατφόρμας.

Ν.Παπάζης κ ΣΙΑ Ο.Ε.

ALTSOL

ΓΕΝΙΚΑ

Το αντικείμενο της εταιρείας AltSol είναι η ανάπτυξη επιχειρησιακών κατά παραγγελία εφαρμογών, δηλαδή ειδικών εφαρμογών προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στις προδιαγραφές του εκάστοτε έργου, καθώς και η προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών μακροχρόνιας τεχνικής υποστήριξης. Η εταιρεία έχει μακρόχρονη εμπειρία στο να εντάσσεται σε ευρύτερα σχήματα ανάπτυξης και να συνεργάζεται άψογα με άλλες ομάδες μηχανικών λογισμικού έχοντας μοναδικό στόχο τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών του τελικού προϊόντος, έργου ή συστήματος.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τα ενδιαφέροντα των στελεχών της εταιρείας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη εφαρμογών αποθετηρίου ψηφιακής και περιγραφικής καταλογογράφησης τεκμηρίων, πρόσβασης και διαχείρισης οντολογιών, βασιζόμενοι σε ευρέως διαδεδομένες τεχνολογίες, εργαλεία, έρευνα και τεχνογνωσία ανοιχτού λογισμικού. Η πολυετής εμπειρία καλύπτει τους χώρους του πολιτισμού, μουσείων, βιβλιοθηκών, ψηφιακών συλλογών και αρχείων, καθώς και τη διαχείριση και οργάνωση με σημασιολογικά πρότυπα πληροφοριών και τεκμηρίων στο χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

ΡΟΛΟΣ στο ΕΡΓΟ

Η AltSol δραστηριοποιείται στις ενότητες εργασίας του Έργου που αφορούν το σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης Σημασιολογικών Δεδομένων, Τεκμηρίωσης και Αποθετηρίου Πολιτιστικών Εκθεμάτων και Μεθόδων Αποκατάστασης και Συντήρησής τους. Επιπρόσθετα, συμμετέχει στις ενότητες εργασίας που αφορούν την ανάπτυξη και λειτουργία των διεπαφών με το Υποσύστημα Δημιουργίας Μουσειακής Εμπειρίας, καθώς και στις διαδικασίες ανάλυσης των προδιαγραφών με στόχο να ικανοποιούνται τα θεωρητικά μοντέλα οντολογιών και σχεδίασης των εμπλεκόμενων Πληροφοριακών Συστημάτων.